Bästa fettsugningsmetoden mot lipödem 2021

Lipödem drabbar nästan bara kvinnor och gör att ansamlingar av fett samlas på underkroppen på höfter, lår och underben, men även överkroppen kan drabbas av lipödem. Det är inte ovanligt att lipödem förväxlas med vanliga viktproblem. Detta kan förorsakas av hormonförändringar under t. ex. puberteten, klimakteriet och graviditet. Många lider av lipödem utan att kanske själv veta om det, trots att det är ett viktigt problem som handlar om fettansamlingar, vilket faktiskt är en diagnos idag.

Det är vanligt att när du lider av lipödem så funkar inte rätt kosthållning eller fysisk aktivitet utan flertalet får ta hjälp av fettsugning som blivit en allt vanligare metod för att få hjälp med lipödem. en behandlingsmetod som är den som är mest skonsam och enkel att genomgå är smartlipo, med smartlipo kan du lämna kliniken samma dag eftersom endast lokalbedövning behövs för ingreppet. Anledningen till att många idag väljer smartlipo är att flertalet misslyckanden med bantnings- och träningsmetoder som allt för ofta är verkningslösa när man lider av lipödem och ser istället en direkt förändring med hjälp med smartlipo och att behandlingen är bestående och fettansamlingarna kommer inte tillbaka.

Själva behandlingen är enkel och ger en kort återhämtningstid och mindre blåmärken än med många andra metoder. Med smartlipo så används laser och en liten kanyl för att avlägsna fettcellerna, vilket in sin tur gör att behandlingen är skonsammare emot dig och din kropp, där av den korta återhämningstiden. De flesta kan återgå till sin normala sysslor samma vecka.

Smartlipo funkar på så sätt att det mjukgör fettvävnaden så att avlägsnandet inte ger obehag och kan ske under lokalbedövning och ger ett jämnare resultat efter behandlingen. Eftersom många har rädsla för operationer och därför avstår från traditionell fettsugning så ger däremot smartlipo dessa personer en möjlighet till minskad oro och en betydligt enklare och skonsammare metod för att få hjälp med sin lipödem, vilket medför att deras självkänsla och levnadsvillkor avsevärt förbättrats. så med hjälp av smartlipo kan du få bort fettansamlingar runt höfter, lår, midja etc med ett enda enkelt ingrepp och slippa må dåligt av flertalet misslyckade bantningskurer och orealistiska träningsprogram som alltför ofta visat sig helt verkningslösa på vissa personer med lipödem. Så med hjälp av smarlipo kan du sätta stopp för dina misslyckaden och genom endast en behandling och en kort återhämtningstid återgå till en liv med en kropp som du själv är nöjd med.